Åndedrættet

At være bevidst om åndedrættet fjerner din opmærksomhed fra tankerne og skaber rum. Det er en måde at skabe bevisthed på.

Selvom bevisthedens fylde allerede er der som det ikke-manifesterede, er vi her for at bringe bevistheden ind i denne dimension.

Vær opmærksom på dit åndedræt. læg mærke til fornemmelsen af vejrtrækningen.

Mærk, hvordan luften bevæger sig ind og ud af kroppen. Læg mærke til, hvordan bryst og mave udvider sig en smule og trækker sig sammen på ind- og udåndingen.

Ét bevidst åndedrag er nok til at skabe rum der, hvor der før var den ubrudte tankerække, den ene tanke efter den anden.

Ét bevidst åndedrag (2 eller 3 ville være bedre), som man tager mange gange om dagen, er en fremragende metode til at bringe rum ind i ens liv.

Selvom du mediterede på dit åndedræt i to timer eller tre timer eller mere, som nogle mennesker gør, er ét åndedrag det eneste, du nogensinde behøver at blive bevidst om, og i realiteten det eneste, du nogensinde kan blive bevidst om. Resten er erindring eller forventning, det vil sige tanker.

Vejrtrækningen er i virkeligheden ikke noget, du gør, men noget, du er vidne til, mens det sker. Vejrtrækningen foregår af sig selv. Det er kroppens intelligens, der udfører den. Det eneste du behøver at gøre, er at se på, at det sker.

Det kræver ingen anstrengelse, ingen indsats. Læg også mærke til, hvordan der er en kort pause i åndedrættet, specielt i det stille punkt ved afslutningen på hver udånding, før du begynder at ånde ind igen.

Mange menneskers åndedræt er unaturligt overfladisk. Jo mere du er opmærksom på åndedrættet, jo mere vil den naturlige dybde genoprettes af sig selv.

fordi åndedrættet ikke som sådan har en form, er det fra gammel tid blevet ligestillet med ånd - det formløse ene liv.

Det tyske ord for at trække vejret - atman - er afledt af det gamle indiske (sanskrit) ord atman, der betyder den iboende guddommelige ånd eller Gud i det indre.

Den kendsgerning, at åndedrættet ikke har nogen form, er en af årsagerne til, at bevidsthed om åndedrættet er en overordentlig effektiv metode til at bringe rum i dit liv, til at skabe bevidsthed.

Det er et fremragende meditationsobjekt, præcis fordi det ikke er et objekt, ikke har skikkelse eller form. Den anden grund er, at åndedrættet er et af de mest subtile og tilsyneladende ubetydelige fænomener, den "mindste ting", som ifølge Nietzche udgør den "bedste lykke".

Hvad enten du vil praktisere opmærksomhed på åndedrættet som en faktisk formalitet meditation eller ej, er noget, du selv bestemmer. Formaliseret meditation er dog ikke en erstatning for at bringe rumbevidsthed ind i dit daglige liv.

Opmærksomhed på åndedrættet tvinger dig til at være i nuet - nøglen til al indre forvandling.

Hver gang du er bevidst om åndedrættet, er du fuldkommen nærværende. Du lægger måske også mærke til, at du ikke kan tænke og være bevidst om åndedrættet samtidig.

Bevidst vejrtrækning standser tankerne. Men langt fra at være i trance eller være faldet halvvejs i søvn er du fuldkommen vågen og til stede. Du synker ikke ned under tankerne, men hæver dig op over dem. Og hvis du ser godt efter, vil du opdage, at de to ting - at være fuld tilstede i nuet og at holde op med at tænke uden at miste bevidsthed - i virkeligheden er ét og det samme: rum, der opstår af bevidsthed.

Eckhart Tolle