Hvad er Clairvoyance ?

Mennesker med særlige følsomhed kalder vi her i Danmark for "clairvoyante"

Clairvoyance betyder "klarsyn" på fransk, og er et udtryk for en særlig følsomhed overfor de udstrålinger vi mennesker udsender. Disse udstrålinger eller signaler indeholder informationer om vores liv og kan opfanges af mennesker med særlige indfølingsevner.

Clairvoyance er en udvidet form for intuition, som vi alle har mere eller mindre, afhængigt af om vi gør brug af den eller ej.

Clairvoyance er evnen til at kunne bruge mere end de almindelige 5 sanser som at 'se', 'høre', 'føle' og 'fornemme' hvilke budskaber, der kommer fra auraen og den åndelige verden i form af skytsånder, guider og afdøde.

Hvis du ikke tror på et liv efter døden, er det nok tid for dig nu, at komme på andre tanker. Og det vil nok ikke komme som et chock for dig nu, men clairvoyante er sikre på at der eksistere liv efter døden, en ikke fysisk verden som vi kommer til når vi dør. Denne verden kan den clairvoyante kommunikere med eller få beskeder fra i den fysiske verden som vi befinder os på lige nu.

De clairvoyante er ikke særlige mennesker med superkræfter som Spongebob der kan trække vejret under vand. De er ganske almindelige mennesker men en mindre abnormalitet, der gennem livet har udviklet den indfølingsevne og de menneskelige egenskaber der gør, at de er stærkt sensitive, så de kan stille ind på den 'frekvens' som den åndelige verden kommunikere med os på.

I England bliver de danske clairvoyante kaldt for et psykisk medium. Set med danske øjne er begreberne clairvoyant og psykisk medium af samme betydning. for Engelsk forståelse skal det gøres klart at den danske clairvoyant er det samme som et engelsk psykisk medium. I england er ordet clairvoyance forstået på den måde at det er spådomme om fremtiden (Fortuneteller) som clairvoyante udelukkende laver og er stærkt forbundet med snyd og bedrag. Det er kun her i Norden vi bruger udtrykket "clairvoyance" som egentlig er ligesom et Engelsk psykisk medium.

Mange mennesker tror at clairvoyance er at få noget at vide om fremtiden. Det er meget mere end det. Clairvoyant rådgivning er budskaber, der vil være godt for dig at vide lige nu og her til at få muligheden for bedre at komme videre i tilværelsen. Da fremtiden er ikke bestemt endnu, har du i forhold til de budskaber den clairvoyante giver dig, stor mulighed ved hjælp af din frie vilje, at ændre den fremtid der indtil videre står 'skrevet'. Clairvoyance er en utrolig god mulighed at anvende, hvis man ikke kan "finde sig selv" eller meningen med livet her og nu.

Clairvoyante kan 'aflæse' informationer i vores aura og komme i kontakt med vores åndelige guider og skytsengle. Det clairvoyante medie kan desuden komme i kontakt med afdøde venner, familiemedlemmer og andre afdøde, som har en tilknytning. De har for det meste en besked til dig, eller de vil gøre sig bemærket om at de er kommet over på den anden side og har det godt. Det vil sig at den clairvoyante ikke kan komme i kontakt med Elvis Presley for dig, med mindre du har haft et tilhørsforhold til ham da han var i live

.Du kan ikke bruge en clairvoyant til at give dig en facitliste over de opgaver, som du har her i livet. Clairvoyanten er rådgiver, ikke spåkone som fortæller hvordan dit liv skal føres eller skal komme til at se ud. Der findes ingen standart for hvordan en clairvoyant arbejder. Ej heller hvordan han/hun ser, hører og sanser. Nogle anvender tarotkort, sten eller andre hjælpemidler. Andre kan arbejde helt uden hjælpemidler af nogen art.

Vi bærer selv hele ansvaret for vores liv på jorden. Vi får konstant præsenteret muligheder, men vi træffer selv vore egne valg da vi altid har vores egen frie vilje. Vi må så at sige selv stå til regnskab for vores handlinger senere i livet eller næste liv.

Den clairvoyante kan rådgive dig om muligheder som du kan vælge at følge eller ej. hvis du ikke vil følge rådgivningen er du fri til at lade være. Det er meningen at clairvoyancen hovedsagelig skal være opløftende og med nyt håb for fremtiden. Hvis ikke kan det muligvis være du skal finde en anden rådgiver som kan finde noget positivt til dig at arbejde med, istedet for at dvæle i det negative. Du vælger selv, om du vil følge denne rådgivning eller ej.

Vi har alle en skytsengel, en eller flere guider og et højere selv. De er vores kontakt til den åndelige verden. Vi besidder alle en indre visdom og intuition, men vi har ikke alle lige let ved at forstå de signaler, der udsendes fra den åndelige verden. Derfor kan man gøre brug af mennesker med stærkt udviklet sanser, der har lettere adgang til de informationer, der ikke er fysisk håndgribelige. Det er den clairvoyante rådgiver.

 

Sitting hos en clairvoyant

 

En personlig clairvoyance eller sitting som det også kaldes, foregår naturligvis ikke på samme måde hos alle clairvoyante. Der er ingen standarter for hvordan en clairvoyant arbejder. Ej heller hvordan de 'ser', 'hører', 'føler' og 'sanser'. Nogle anvender tarotkort, sten, penduler eller andre former. Andre arbejder helt uden hjælpemidler af nogen art.

Grundlæggende kan det siges, at du sidder alene placeret direkte overfor den clairvoyante på en stol som du selv har henvendt dig til. Den clairvoyante vil lukke øjenene og 'stille' ind på dig, så det er muligt for den clairvoyante at kunne modtage informationer fra den åndelige verden.

Du skal ikke selv oplyse noget til den clairvoyante andet end navn og tlf. nummer ved tidsbestilling. Den clairvoyante fortæller dig, hvad du skal vide eller spørger kort ind til emnet. Du må normalt ikke afbryde og du kan ikke forvente at få speciel information fra den clairvoyante, da alle clairvoyante kun modtager de informationer, der stilles til rådighed fra auraen eller/og den åndelige verdens, men spørg alligevel sidst i sessionen.

Udgangspunktet for en clairvoyance er normalt dine aktuelle problemstillinger eller tvivls- spørgsmål, møntet på dig, eller dine medmennesker, dine nærtstående afdøde relationer, parforhold, skjulte talenter hos dig selv, dine erhvervsmæssige forhold, bolig m.m.

Den clairvoyante præsentere dig for muligheder som du kan gøre brug af eller lade være. Da vi i bund og grund er energi af frie sjæle har vi altid vores frie vilje til selv at vælge og vi skal gå til højre eller venstre.

Det kan også være at du ønsker vejledning, ved valg af større beslutninger i dit liv. Det kan være psykiske og følelsesmæssige ubalancer.  Eller har ønsker om, at få nogle værktøjer som du selv kan bruge i konflikter eller blokeringer i dig selv og i forhold til dine omgivelser. Det betyder nødvendigvis ikke at den clairvoyante kan svare på det, med der er stor mulighed for at det kan lade sig gøre.

Årsagen til at opsøge en clairvoyantisk rådgiver, kan være mangfoldige, det hos dig.

Den clairvoyante vil ofte fokusere på dit 'følelsesregister', og den clairvoyante vil derfra modtage informationer af forskellig art, som den clairvoyante tolker og så videregiver til dig.

En personlig clairvoyance varer normalt omkringmellem 30 og 60 min. Ofte har clairvoyanten mulighed for at optage sittingen på en cd eller som en mp3-fil som du kan få med hjem da man ikke kan huske alle detaljerne i en sitting. Det kan være godt at genhøre hvad der blev sagt, når du har brug for det. Det sker ofte at noget at det sagte, giver mere mening senere når du har fået arbejdet lidt med tingene, brugt din intuition og på den måde er mere sikker i når du skal træffe dine valg. Du er selvfølgelig også velkommen til selv at optage det med fek.s din Iphone.

Det kan også være en go idé at tage kuglepen og blok med, og skriv ned i evt. stikords form, idet det kan være svært at huske alle ord og vendinger efter seancen eller hvis du skulle have spørgsmål til sidst, til det der er blevet sagt.

Da clairvoyanten formidler budskaber fra den åndelige verden, kan du ikke drøfte budskaberne med clairvoyanten. Ofte kan den clairvoyante slet ikke huske, hvad der blev sagt, når sittingen er slut. Dette skyldes at den clairvoyante 'kun' virker som forbindelsesled og budbringer.

Der er tavshedspligt forbundet med clairvoyancen, så du kan føle dig tryg og vide at de informationerne clairvoyanten får til dig, ikke kommer videre.

Clairvoyanten bør aldrig give mere information, end hvad han/hun mener du kan håndtere. Det er dog op til den enkelte clairvoyant at bedømme om du kan og bør modtage de informationer der kommer under sittingen.

De informationer der kommer direkte fra den åndelige verden bliver videreformidlet til dig uden censur da guiderne bedre ved hvilke informationer du kan håndtere eller bør få at vide. Men derimod hvis informationerne bliver læst fra din aura er det op til den clairvoyante at vurdere om du skal have de informationer eller ej. det er den clairvoyantes ansvar at vide hvor informationerne kommer fra og tage vurderingen derefter.

Hvis du er i tvivl om noget kan du altid kikke på Clairvoyantforeningen hjemmeside.