Reinkarnation: Stammer fra latin "caro" der betyder "kød" og "re" betyder "igen"

Karma: stammer fra sanskrit og betyder "gerning" eller "handling"

 

Reinkarnationsteorien er både årsagsloven og udviklingslæren

I hinduernes hellige skrifter findes der henvisninger til den menneskelige sjæls tilbagegang til dyrenaturen. Dette betyder dog ikke at sjælene er tvunget til at antage dyreskikkelser. De kan godt leve som dyr, selvom de har menneskelige kroppe, ligesom vi iblandt os kan finde menneskelige skikkelser, der ligner katte, hunde og slanger og de er ofte mere ondskabsfulde end de naturlige dyr. De høster deres egen karma og manifesterer deres dyriske natur, skønt de fysisk ligner mennesker. Den form for tilbage gang er mulig for den, der efter at være nået op på den menneskelige plan falder tilbage til det dyriske på grund af onde tanker og gerninger. En sådan tilbagegang bringer kundskab og hjælper sjælen til at gå videre frem mod manifestationen af højere evner på det højere bevisthedsplan.

I det lange øb er enhver fejltagelse altå en stor lære. Ingen er født så stor og fuldkommen, at han ikke begår nogen fejltagelser eller synd. Enhver erkendt fejltagelse åbner vore øjne for universets love ved at bringe os sådanne resultater, som vi ikke ønsker på nuværende tidspunkt.

Da ét liv ikke er nok til at opnå erfaringer på alle stadier i udviklingen, må vi anerkende læren om sjælens reinkarnation for at kunne opfylde det endelige formål med det jordiske liv.

Når reinkarnationsteorien er blevet rigtigt forstået, vil den fremtræde som supplement til udviklingslæren. Uden dette særdeles betydningsfulde supplement, vil teorien om reinkarnation aldrig blive fuldstændig og fuldkommen. Udviklingslæren forklarer livsprocessen, meddens reinkarnation forklarer formålet med livet. Derfor må begge gå hånd i hånd for i enhver henseende og at gøre forklaringen tilfredsstillende.

årsagsloven: som du sår, skal du høste - men det betyder ikke at det nødvendigvis kommer tilbage i det her liv.

 

Når man dør!

Når man dør, så forlader man den fysiske krop, det er den der bliver tilbage på jorden, og det er ånden der går over på den anden side.

Ånden er ikke sulten eller tørstig, men der kan opstå episoder lige efter døden hvor man føler den jordiske trang til at spise ryge eller drikke, det kan man for et lille stykke tid, det hjælper ikke ånden, for det er kun den  jordiske krop der skal have mad for at leve, ikke ånden, den er fri fra alt det jordiske vi kender - ånden har ingen organer, heller ikke lysten til at producere børn, eller have et sexliv.

Ånderne lever sammen som mand og kone og de føler en dybere kærlighed end før. Den er mere følsom og mere ægte, det er den rigtige kærlighedsvibration, den er mere frigjort end da vi følte den i den jordiske krop.

I åndeverden går man heller ikke i designer tøj, eller har idoler, man køre ikke i dyre biler eller bor i store huse, der er ingen i den åndelige verden man skal imponere og heller ingen der skal rydde op efter en.

Livet er mere  simpelt, mere harmonisk og mere kærlighedsfyldt. Der er ingen konger og dronninger, det hele taget findes der ingen titler af mennesker, hvis du f.eks. var en verdenskendt skuespiller på jorden eller mangemillionær, er det ikke sådan i åndeverden, der er alle lige.

Marion Dampier-Jeans

Selvom soldaten dør med mest legetøj, har han stadig ikke vundet.

Husaren - ikkehvemsomhelst

Når sjælen efter døden er blevet befriet for legemets lænker, overtager den et æterisk vehikel og drager ind i de dødes rige, hvor den forbliver, indtil den sendes tilbage til denne verden for at tage ophold i et andet menneskeligt eller dyrisk legeme. Når den efter at have gennemgået flere uafbrudte renselsesprocesser er blevet tilstrækkeligt renset, bliver den optaget blandt guderne, hvorfra den udsprang

Pytagoras

Verdensmål: At sammenknytte religion og videnskab. Genindføre Gud i videnskaben og naturen i religionen og derigennem befrugte kunsten og livet

Rudolf Steiner

 

Alle sjæle er underkastet reinkarnation, og menneskene kender ikke den helliges Enes veje - velsignet være han. De ved ikke, at de bliver stillet foran tribunalet, både førend de træder ind i denne verden, og efter at de har forladt den. De er uvidendeom de mange sjælevandringer og de skjulte prøvelser, som de skal igennem, og om det antal sjæle, som ikke vender tilbage til den himmelske kongerige. Menneskene ved ikke, hvorledes sjælene roterer ligesom sten, der er kastet fra en slynge. Men tiden er inde, hvor disse mysterier vil blive afsløret

Zoroaster 900 år f.Kr.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Reinkarnation og karma